Het financieel overzicht van het afgelopen jaar vindt u hieronder.

MAALBRIEF 1 okt 16.doc (22528)

begroting 2017 voor website.doc (50176)

Statuten:  oprichtingsakte (scan getekende minuutakte).pdf (913022)

Inschrijving Kamer van Koophandel:   kvkbrief1096.jpg (179579)   kvkbrief2097.jpg (149103)   

kvkbrief3098.jpg (85155)

overzichtjaarprogramma.pdf (90374)

Wilt u een gift overmaken? Van harte aanbevolen op Rek:  NL69 RBRB 0944 4803 22

ten name van  Stichting Museumgemaal Wilhelmina.

Aftrekbaar voor de belasting.  We hebben een ANBI aantekening!

Beloningsbeleid: van beloning in geld is geen sprake, de vrijwilligers komen 2x per jaar bij elkaar in de Timmerschuur en worden dan bijgepraat over de komende tentoonstelling en later de evaluatie, met daaraan gekoppeld een gezellige avond op de oudste kegelbaan van Nederland.