Museumgemaal Wilhelmina is sinds 15 september 1995 een museum en wordt door vrijwilligers gerund.

Sinds 29-12-2014 zijn  wij een Stichting met een ANBI aantekening.

RSIN nummer: 854721885

Sinds 2018 zijn we als  MONUMENT  erkend door gemeente Alkmaar

Het museum is volledig  afhankelijk van giften, vrijwillige bijdragen en sponsoren.

Wij zijn dan ook erg blij met de sponsoring en ondersteuning van het HHNK

en  de gemeente Alkmaar, verder heeft makelaarskantoor

de Stichtingsacte mogelijk gemaakt  en mogen we het boekhoudprogramma van

gratis  gebruiken.

In verband met ons 25 jarig bestaan hebben we een extra subsidie ontvangen.

Met dank aan  HHNK,
 

Het doel van de stichting: het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van de bemalingen t.b.v.

waterpeilbeheersing in de polder "de Schermer",  in het bijzonder de bemaling door elektrische gemalen

met als voorbeeld het gemaal "Wilhelmina",  het constructief meewerken aan het behoud

en beheer van het gemaal "Wilhelmina",  als belangrijk industrieel erfgoed,

alsmede het houden van bijzondere tentoonstellingen in relatie tot gemaal en bemaling

van polders in het algemeen.